Kako ugotoviti ime rastline ali živali?

bottone_strumentiŠtevilo poznanih živalskih in rastlinskih vrst je vsak dan večje in čeprav je na celem svetu opisanih že čez 2 milijona vrst živih bitij, jih nis mo spoznali niti polovico. Slovenija je po površini majhna, po številu vrst pa med vodilnimi v Evropi. Ocenjuje se, da imamo v Sloveniji okrog 13.000 do 15.000 živalskih vrst ter več kot 3.200 vrst višjih rastlin.

Pri njihovem prepoznavanju si pomagamo s priročniki, ki jih imenujemo določevalni ključi. Tradicionalni določevalni ključi temeljijo v glavnem na uvrščanju v sistem (klasifikaciji). Znaki, po katerih se organizem lahko uvrsti v sistem, so marsikdaj zelo zahtevni za prepoznavanje, zato so zahtevni tudi ti ključi in jih običajno uporabljajo le strokovnjaki. Njihovo nasprotje so poenostavljeni ključi, ki zajemajo le nekaj najpogostejših vrst, a pri raziskovanju v naravi uporabnik pogosto naleti na organizme, ki jih s takim ključem ne more določiti. Je ta problem rešljiv?

Ali lahko na enostaven način naredimo taka določevalna orodja, da jih bodo pri spoznavanju biotske pestrosti lahko učinkovito uporabljali osnovnošolci, srednješolci in študentje?

siit-kljuci

V okviru projekta KeyToNature (KljučDoNarave), ki je predhodnik projekta SiiT, smo ta problem rešili. Sedaj so na voljo taka določevalna orodja, ki se jih z lahkoto prilagaja uporabnikom.


Do sedaj je izdelanih preko 1000 takih določevalnih orodij, od katerih jih je približno sedemdeset v slovenskem jeziku. Orodja se nanašajo na različne sistematske kategorije, so v različnih jezikih, so različnih zahtevnostnih stopenj in za njihovo uporabo so potrebni različni računalniški programi. Pri iskanju za vas najbolj primernega orodja vam bo v pomoč brskalnik spletnega portala Dryades, nekaj najbolj uporabnih določevalnih ključev pa si lahko ogledate tudi na strani Seznam ključev. Tu so tudi ključi, ki se nanašajo na lišaje, ptice, dvoživke ...

Zakaj ne bi pri pouku uporabljali vašim učencem in učnim ciljem prilagojenega določevalnega ključa? Naredi se lahko določevalni ključ za npr. travniške rastline na travniku pred šolo, učenci sami pa lahko ta ključ dopolnijo s svojimi fotografijami, risbami in opisi rastlin, dodajo lahko interaktivne povezave na druge spletne strani, ki se nanašajo na popisane vrste... Možnosti za spreminjanje in prilagajanje teh določevalnih orodij je veliko.

Trenutno najkompleksnejši med ključi v slovenščini je Vodnik po rastlinstvu doline Glinščice, ki je s preko 1000 vključenimi vrstami primerno orodje za določanje rastlin tudi izven doline Glinščice, vendar je zaradi zahtevnosti bolj primeren za študente kot učence. Osnovnošolci se bodo lažje znašli med drugimi manj obsežnimi ključi.

V kolikor želite ključ z manjšim naborom vrst, npr. vrste v okolici šole, nam sporočite. V okviru projekta KeyToNature smo naredili preko 20 določevalnih ključev prav za potrebe posameznih šol v Sloveniji in s tem bomo nadaljevali tudi v projektu SiiT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner / Projektni partnerji

Università di Trieste, Dip. di Scienze della Vita (Lead Partner), Prirodoslovni Muzej Slovenije, Ljubljana, Univerza na Primorskem -Università del Litorale  Koper/Capodistria, Università di Padova, Dip. di Biologia, Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG), Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale - VEGAL), Triglavski Narodni Park, Univerza v Novi Gorici

 

Progetto Strumenti interattivi per l’identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un’area transfrontaliera (SiiT): finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.© Copyright 2011 SiiT.
All rights reseverd.