Biotska pestrost in določanje organizmov

travnikBiotska raznovrstnost ali biodiverziteta je raznovrstnost žive narave oz. raznovrstnost živega sveta (Kazimir Tarman v: Biotska raznovrstnost Zemlje, Proteus, oktober 1998).

Izraz pomeni raznolikost živih organizmov iz vseh virov, ki vključuje med drugim kopenske, morske in druge vodne ekosisteme ter ekološke komplekse, katerih del so. To vključuje raznovrstnost znotraj samih vrst, med vrstami in raznovrstnost ekosistemov. Različne vrste so med seboj povezane v krhko "mrežo življenja".

Biotska raznovrstnost je pomembna!

Šele v zadnjih nekaj desetletjih smo se začeli zavedati neverjetne raznolikosti življenja na našem planetu in razumevati medsebojne odvisnosti vseh živih bitij. Ob tem tudi spoznavamo, da bi znatno zmanjšanje biotske raznovrstnosti resno ogrozilo naše gospodarstvo in kvaliteto našega življenja na vseh področjih. Zato potrebujemo ljudi, ki imajo znanje in so sposobni sprejeti izziv ter sodelovati pri varovanju biotske raznovrstnosti. Izobraževanje je eno izmed najboljših orodij za dosego tega cilja, zato je biotska raznovrstnost pomembna tema učnih načrtov.

Biotsko raznovrstnost najlažje spoznamo tako, da jo doživimo in najlepši način za to je določanje organizmov nekega območja, npr. travnika pred šolo, bližnjega gozda...

Raziskovanje biotske raznovrstnosti s pomočjo določevalnih orodij

Uvrščanje v sistem in določanje organizmov sta povezana, a povsem različna procesa. Od Gutenberga in iznajdbe tiskalnega stroja dalje so informacije potrebne za določanje organizmov natisnjene na papirju. Ogromna količina podatkov je bila avtorjem določevalnih ključev obvladljiva le, če so jih organizirali po hierarhiji biološkega sistema. Danes pa nam računalniški programi omogočajo določanje organizmov ne da bi jih ob tem tudi uvrščali v sistem.

Uvrščanje v sistem je naloga taksonomov, določanje organizmov pa je lahko razvedrilo komurkoli.

Partner / Projektni partnerji

Università di Trieste, Dip. di Scienze della Vita (Lead Partner), Prirodoslovni Muzej Slovenije, Ljubljana, Univerza na Primorskem -Università del Litorale  Koper/Capodistria, Università di Padova, Dip. di Biologia, Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG), Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale - VEGAL), Triglavski Narodni Park, Univerza v Novi Gorici

 

Progetto Strumenti interattivi per l’identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un’area transfrontaliera (SiiT): finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.© Copyright 2011 SiiT.
All rights reseverd.