Seznam določevalnih ključev

kljuci-spletKljuči dostopni preko spleta

Ključ za določanje pogostih vrtnih ptic >> Oglejte si ključ
Ključ za določanje epifitskih lišajev Slovenije >> Oglejte si ključ
Spoznajmo 100 rastlin alpskega botaničnega vrta Juliana (Slovenija) >> Oglejte si ključ
Določevalni ključ za rastline Sečoveljskih solin (Piran, Slovenija) >> Oglejte si ključ
Katera dvoživka je to? Interaktivni vodnik za določanje dvoživk Slovenije >> Navodila >> Oglejte si ključ
Interaktivni vodnik za določanje samoniklih in gojenih lesnatih rastlin Slovenije >> Oglejte si ključ
Interaktivni vodnik za določanje lesnatih rastlin v Triglavskem narodnem parku (Slovenija) >> Oglejte si ključ
Botanični lov na zaklad v dolini Glinščice >> Oglejte si ključ
Interaktivni vodnik za določanje dreves, grmov, grmičev in lesnatih vzpenjavk na Gozdni učni poti ob OŠ prof. dr. J. Plemlja na Bledu >> Oglejte si ključ
Interaktivni vodnik za določanje dreves, grmov, grmičev in lesnatih vzpenjavk v Bavšici (Slovenija) >> Oglejte si ključ
Interaktivni vodnik za določanje dreves, grmov, grmičev in lesnatih vzpenjavk v okolici plezališča Bohinj, sektor A-Bellevue (Slovenija) >> Oglejte si ključ
Interaktivni vodnik rastlinstva Doline Glinščice (Trst, Italija) >> Oglejte si ključ
Naši gozdovi in dve rastlinski okolji: kraško goščavje in sredozemska makija >> Oglejte si ključ
Travniške rastline na travniku ob OŠ Budanje >> Oglejte si ključ

i-phoneKljuči za mobilne telefone (i-Phone)

Določevalni ključ za rastline Sečoveljskih solin >> Opis ključa >> ključ v iTunes
Interaktivni vodnik za določanje lesnatih rastlin v Triglavskem narodnem parku >> Opis ključa >> ključ v iTunes
Ključi za iPhone v italijanščini >>

kljuci-androidKljuči za mobilne telefone (Android)

Določevalni ključ za rastline Sečoveljskih solin >> Opis ključa >> ključ v Google Play
Interaktivni vodnik za določanje lesnatih rastlin v Triglavskem narodnem parku >> Opis ključa >> ključ v Google Play

kljuci-tiskKljuči primerni za tisk (PDF oblika)

Ključ za določanje epifitskih lišajev Slovenije >> Opis ključa >> Oglejte si ključ
Spoznajmo 100 rastlin alpskega botaničnega vrta Juliana (Slovenija) >> Oglejte si ključ
Določevalni ključ za rastline Sečoveljskih solin >> Opis ključa >> Oglejte si ključ
Vodnik za določanje lesnatih rastlin v Triglavskem narodnem parku >> Opis ključa >> Oglejte si ključ

Partner / Projektni partnerji

Università di Trieste, Dip. di Scienze della Vita (Lead Partner), Prirodoslovni Muzej Slovenije, Ljubljana, Univerza na Primorskem -Università del Litorale  Koper/Capodistria, Università di Padova, Dip. di Biologia, Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG), Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale - VEGAL), Triglavski Narodni Park, Univerza v Novi Gorici

 

Progetto Strumenti interattivi per l’identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un’area transfrontaliera (SiiT): finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.© Copyright 2011 SiiT.
All rights reseverd.