Pišite nam

Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s projektom SiiT ali uporabo določevalnih ključev vam bomo nanj z veseljem odgovorili.

Vprašanja v zvezi z določevalnimi ključi in vključevanjem šol v projekt naslovite na:

Irena Kodele Krašna, univ. dipl. biol. in prof. biol.
Koordinatorica projekta SiiT na območju Slovenije

Naslov: Prirodoslovni muzej Slovenije, Pisarna projekta SiiT
Budanje 1j, 5271 Vipava

Telefon: 040 560 955

Elektronski naslov: irena.kodele-krasna@guest.arnes.si

ali

Kristina Prosen, univ. dipl. biol. in prof. biol.
Koordinatorica projekta SiiT na Zavodu RS za šolstvo

Naslov: Zavod RS za šolstvo / Istituto dell'Educazione della Repubblica di Slovenia
Cankarjeva 5/Via I. Cankar 5, 6000 Koper – Capodistria

Telefon: +386 5 610 06 03

Elektronski naslov: kristina.prosen@zrss.si


Vprašanja v zvezi z zbirkami podatkov in določevalnimi ključi za nevretenčarje naslovite na:

dr. Tomi Trilar
Vodja Kustodiata za nevretenčarje

Naslov: Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova 20, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 241 09 60 Fax: (01) 241 09 53

Elektronski naslov: ttrilar@pms-lj.si


Vprašanja v zvezi z uporabo določevalnih ključev na območju Triglavskega narodnega parka naslovite na:

Špela Novak

Naslov: Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

Telefon: + 386(0)4 5780 225 Fax: + 386(0)4 578 02 01

Elektronski naslov: spela.novak@tnp.gov.si


Vprašanja vodji projekta (v italijanščini, angleščini ali nemščini):

Prof. Pier Luigi Nimis
Vodja projekta

Naslov: Via Giorgieri, 10 - Dipartimento di Scienza della Vita
Università delgi Studi di Trieste, 34127 Trieste, Italia

Telefon: +39 040 5583884

Elektronski naslov: nimis@units.it

Obrazec za hitro in enostavno zastavljanje vprašanj:

Partner / Projektni partnerji

Università di Trieste, Dip. di Scienze della Vita (Lead Partner), Prirodoslovni Muzej Slovenije, Ljubljana, Univerza na Primorskem -Università del Litorale  Koper/Capodistria, Università di Padova, Dip. di Biologia, Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG), Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale - VEGAL), Triglavski Narodni Park, Univerza v Novi Gorici

 

Progetto Strumenti interattivi per l’identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un’area transfrontaliera (SiiT): finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.© Copyright 2011 SiiT.
All rights reseverd.