Sodelujte v projektu!

bottone_eventiVse, ki vas zanima delo z določevalnimi ključi in bi radi sodelovali v projektu, vabimo, da se nam pridružite. V projektu lahko sodelujete le kot uporabnik določevalnih ključev, npr. pri pouku z učenci, ali pa lahko s svojim znanjem in izkušnjami sodelujete pri razvoju novih določevalnih orodij. Uporaba določevalnih orodij, ki so narejena v projektu SiiT, je brezplačna.

Želite določevalne ključe uporabiti pri pouku?

Možnosti za vključitev določevalnih orodij v pouk je veliko. Poleg rednega pouka (npr. pri predmetih naravoslovje, biologija, raziskovanje domače okolice, rastline in človek...) so tu še naravoslovni dnevi, biološki krožki, dodatni pouk biologije, šole v naravi... Ključe lahko uporabite pri redni učni uri ali pri projektnem delu, lahko so učinkovito orodje pri raziskovalnih nalogah mladih raziskovalcev ali pa kot vzpodbuda za medpredmetno povezovanje, če boste posegli po enostavnih ključih, npr. v italijanskem jeziku.

Več o tem ...

Želite sodelovati pri razvoju novih določevalnih orodij?

Vsi, ki želite sodelovati v projektu SIIT s tem, da bi prispevali podatke in metapodatke in/ali da bi pomagali razvijati nova določevalna orodja, ki bi jih uporabljali pri svojem delu, ste toplo vabljeni, da se nam pridružite v projektu kot "Pridruženi partner projekta".

Pridruženi partnerji projekta lahko postanejo univerze, muzeji, parki in rezervati, regionalni in občinski oddelki za izobraževanje in/ali biomonitoring in varstvo narave, občine, naravoslovna in strokovna društva, društva šol in učiteljev ter druge ustanove in organizacije.

 

 

 

Partner / Projektni partnerji

Università di Trieste, Dip. di Scienze della Vita (Lead Partner), Prirodoslovni Muzej Slovenije, Ljubljana, Univerza na Primorskem -Università del Litorale  Koper/Capodistria, Università di Padova, Dip. di Biologia, Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG), Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale - VEGAL), Triglavski Narodni Park, Univerza v Novi Gorici

 

Progetto Strumenti interattivi per l’identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un’area transfrontaliera (SiiT): finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.© Copyright 2011 SiiT.
All rights reseverd.