Za šole

bottone_scuoleČe hočemo raziskovati in razumeti pomen biotske pestrosti, moramo najprej prepoznati organizme, ki nas obkrožajo. Moramo jih poimenovati.

Za določanje uporabljamo različne določevalne ključe, a le malo je takih, ki so primerni za učence in dijake. Do sedaj so bili na voljo ali zelo zahtevni določevalni ključi, ki so jih pisali strokovnjaki za strokovnjake, ali zelo poenostavljeni, ki so bili na terenu največkrat neuporabni, saj so učenci našli preveč organizmov, ki jih ključ ni upošteval.

Največja prednost novih določevalnih orodij je relativno enostaven način prilagajanja različnim nivojem izobraževanja.


Učenci uporabljajo določevalne ključe

Klasični določevalni ključi v tiskani obliki običajno zajemajo vrste širšega območja. Vendar več kot je vrst v ključu, bolj je zapleten. Nova orodja omogočajo izdelavo ključev le za omejeno območje ali za omejen nabor vrst (npr. lesnate rastline v okolici šole), zato so pri pouku veliko bolj uporabna. Poleg tega nova orodja omogočajo skoraj neomejeno možnost uporabe fotografij, zvokov, filmov in povezav s preostalimi datotekami ali podatkovnimi zbirkami. V nasprotju s klasičnimi tiskanimi ključi ta orodja omogočajo enostavno sprotno dopolnjevanje z novimi spoznanji, pri čemer lahko sodelujejo tudi učenci. Uvedba novih interaktivnih orodij bo premagala eno največjih ovir pri učinkovitem spoznavanju biotske pestrosti – to je kronično pomanjkanje določevalnih ključev, ki so prilagojeni potrebam uporabnika in nivoju njegovega znanja.

V projektu SiiT bomo šolam na čezmenjem območju pomagali izdelati taka določevalna orodja, da jih bodo lahko učenci samostojno uporabljali pri spoznavanju biotske pestrosti. Uporabili jih bodo lahko na prenosnem računalniku, v računalniški učilnici, lahko jih bodo "naložili" na svoje mobilne telefone ali natisnili na papir. Aktivnosti, pri katerih se uporablja določevalne ključe, se lahko izvaja pri pouku biologije, naravoslovja, naravoslovja in tehnike, izbirnih predmetih, podaljšanem bivanju... Možnosti je veliko. Na teh straneh bomo objavili primere dobre prakse s šol na čezmejnem območju in primere učnih . 

Če želite sodelovati v projektu in bi tudi vi radi z vašimi učenci uporabljali vašim potrebam prilagojene določevalne ključe, nam pišite. Sodelujoče šole bodo določevalni ključ in vsa morebitna gradiva prejele brezplačno.

 

Partner / Projektni partnerji

Università di Trieste, Dip. di Scienze della Vita (Lead Partner), Prirodoslovni Muzej Slovenije, Ljubljana, Univerza na Primorskem -Università del Litorale  Koper/Capodistria, Università di Padova, Dip. di Biologia, Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG), Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale - VEGAL), Triglavski Narodni Park, Univerza v Novi Gorici

 

Progetto Strumenti interattivi per l’identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un’area transfrontaliera (SiiT): finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.© Copyright 2011 SiiT.
All rights reseverd.