Anketni vprašalniki

Izpolnite anketni vprašalnik in nam pomagajte izboljšati določevalna orodja!

V središču projekta SiiT ste vi: učenci, učitelji in vsi, ki radi raziskujete naravo. Pomagajte nam izdelati take določevalne ključe, da vam bodo pri prepoznavanju živih bitij v pomoč in jih boste radi uporabljali. Vaše izkušnje in pripombe bomo lahko upoštevali le, če nam jih boste posredovali, zato vas prosimo, da si vzamete nekaj minut časa in izpolnite anketni vprašalnik.

Anketni vprašalnik za učitelje

Namenjen je učiteljem, ki so uporabili določevalne ključe pri pouku. Vprašalnik vsebuje 18 vprašanj o vaši izvedbi pouka z določevalnimi ključi in oceni uporabljenega ključa. Vprašalnik vam daje tudi možnost, da nam sporočite, kakšne določevalne ključe želite in potrebujete pri pouku. Če je le mogoče, vprašalnik izpolnite takoj po izvedbi učne ure ali druge oblike pouka, pri kateri ste uporabili določevalne ključe. V primeru, da ste isti določevalni ključ uporabili z učenci različnih paralelk istega razreda, vprašalnik izpolnite samo enkrat in imejte pri izpolnjevanju v mislih izvedbo v vseh paralelkah. Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 7 minut.

Začnite z izpolnjevanjem > >

Anketni vprašalnik za učence

Izpolnijo naj ga vaši učenci takoj po delu z določevalnimi ključi, saj nas zanima njihov prvi vtis o orodju, ki so ga uporabili. Vprašalnik vsebuje 15 vprašanj in je primeren za učence višjih razredov osnovne šole, srednješolce in študente. Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 7 minut.

Začnite z izpolnjevanjem > >

Anketni vprašalnik za učitelje na izobraževanjih

Namenjen je udeležencem izobraževanj, ki jih na temo interaktivnih določevalnih ključev organiziramo v okviru projekta SiiT. Vprašalnik izpolnite takoj po delu z določevalnimi ključi, saj nas zanima vaš prvi vtis o orodju, ki ste ga uporabili. Vprašalnik vsebuje 10 vprašanj, Izpolnjevanje vprašalnika pa traja približno 3 minute.

Začnite z izpolnjevanjem > >

Anketni vprašalnik za ostale uporabnike določevalnih ključev

Če ste uporabili katerega izmed naših določevalnih ključev pri svojem delu ali le za zabavo, bomo zelo veseli vaše povratne informacije. Vprašalnik vsebuje 8 vprašanj, njegovo izpolnjevanje pa vam bo vzelo približno 3 minute.

Začnite z izpolnjevanjem > >

Partner / Projektni partnerji

Università di Trieste, Dip. di Scienze della Vita (Lead Partner), Prirodoslovni Muzej Slovenije, Ljubljana, Univerza na Primorskem -Università del Litorale  Koper/Capodistria, Università di Padova, Dip. di Biologia, Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG), Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale - VEGAL), Triglavski Narodni Park, Univerza v Novi Gorici

 

Progetto Strumenti interattivi per l’identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un’area transfrontaliera (SiiT): finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.© Copyright 2011 SiiT.
All rights reseverd.