Natečaj

Natečaj, na katerem smo vabili učenke in učence ter dijakinje in dijake k pripravi projektnih ali raziskovalnih nalog na temo biotske pestrosti, je zaključen.

Trajal je od 1. aprila 2013 – 30. junija 2014, razglasitev rezultatov s podelitvijo nagrad in priznanj pa je bila v petek, 19. septembra 2014 v sklopu sejma biotske pestrosti v Trstu.

Slovenski udeleženci natečaja, ki so prejeli nagrado oziroma priznanje, so:

ŠOLA NALOGA MENTOR / MENTORICA SODELUJOČI UČENCI
PRVA NAGRADA Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina Raziskovanje sladkovodnih nevretenčarjev Sonja Marušič Rok Bajc, Blaž Černetič, Jan Kogovšek Uršič, Rok Krtelj, Natali Panič Nardin, Nejc Prinčič, Mia Radović
DRUGA NAGRADA OŠ Sava Kladnika Sevnica Interaktivni ključ za določanje lesnatih rastlin v šolski naravoslovni učilnici Janko Sotošek Melani Knez, Zala Okorn, Luka Pesjak, Maj Popelar, Jernej Žuraj
PRIZNANJE OŠ Antona Globočnika Postojna Šolska učna pot - travniške rastline Suzana Vidmar Bajc Adrijana, Gogić Aleks, Ibrišimović Tayra, Miklavčič Tinkara, Subotić Slađan, Nursdorfer Alex, Smrdelj Aleksej
PRIZNANJE OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika Interaktivni določevalni ključ za "Svet v malem" Karmen Slana učenci 8. in 9. razreda v šol.l. 2013/14
PRIZNANJE OŠ Dobje Katere vrste dreves so v šolskem drevoredu Magda Doberšek Učenci 1. razreda v šol. L. 2013/14
PRIZNANJE OŠ Dobrova Drevesa v šolski okolici Marjetka Ferlan Zala Tiran, Tanja Kržič
PRIZNANJE OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica Lišaji kot bioindikatorji okolja Aleksandra Frank Denis Frank
PRIZNANJE OŠ Frana Kranjca Celje Fenološka opazovanja dreves OŠ Frana Kranjca Celje Barbara Petan Alisa Kiker in Živa Nardin
PRIZNANJE OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora Lesnate rastline v okolici šole Marija Jakelj Učenci 7. razreda v šol.l. 2013/14
PRIZNANJE OŠ Leskovec pri Krškem Znanilci pomladi Karmen Ančimer Poteko Dea Fackovič Volčanjk, Luka Račič, Gašper Letnar, David Dragonja
PRIZNANJE OŠ Prežihovega Voranca Bistrica Lesnate rastline v okolici šole Marija Seršen Nuša Šantl, Tilen Žekš, Aljoša Kustec, Luka Hren, Dona Semenič
PRIZNANJE OŠ Prežihovega Voranca Bistrica Dvoživke v naši okolici Marija Seršen Nina Petković, Jure Vučko, Laura Majcen, Anja Ciglar
PRIZNANJE OŠ Srečka Kosovela Sežana Lesnate izbranke sežanskega botaničnega parka Vilma Colja Učenci 6. in 7. razreda v šol. L. 2013/14
PRIZNANJE OŠ Stranje Lesne rastline v okolici OŠ Stranje Marija Humar Nika Kvas, Ema Potočnik, Tinkara Vrhovnik, Teja Breznik, Urša Pavlin, Klara Omovšek, Nejc Trobevšek, Nika Petek, Luka Opravš, Neža Grčar, Maja Bračun, Matej Mlakar
PRIZNANJE OŠ Škofja Loka - Mesto Čim več lišajev, tem boljši zrak Vlasta Balderman Učenci 6. in 7. razreda v šol. L. 2012/13
PRIZNANJE OŠ Šturje podružnica Budanje Uporaba rastlin nekoč v Budanjah in Dolgi Poljani Katarina Grahor učenci 4. in 5. razreda v šol.l. 2013/14
PRIZNANJE OŠ Vipava podružnica Goče Naravoslovni dan pri kalu Sara Furlan Elena Marija Cervo, Jernej Vovk, Jure Kodelja, Nejc Adamič, Jan Rener, Rebeka Furlan, Uroš Tozan
PRIZNANJE ŠC Nova Gorica Biotehniška šola Lesnate rastline na Streliški poti v Panovcu Mojca Novak Simonič Matej Kovačič, Kris Brataševec, Gašper Kodele, Danijel Bajc, Urška Šuligoj, Katrin Pušnar,Kim Bratkič, Margareta Lavrenčič,Špela Breščak, Špela Čefarin, Eva Čehovin
PRIZNANJE Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Maribor Analiza zaraščanja mariborske Kalvarije Jožica Brecl Tajda Vöröš

Prejemniki priznanj so razporejeni po abecednem redu.

Nagrajencem in prejemnikom priznanj iskreno čestitamo!

 

Organizatorji natečaja:

Prirodoslovni muzej Slovenije, Triglavski narodni park, Zavod RS za šolstvo, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici.

Kontaktne osebe:

Irena Kodele Krašna (PMS): ikodele@pms-lj.si, 040-560-955

Kristina Prosen (ZRSŠ): kristina.prosen@zrss.si, 051-410-044

 

Razpis natečaja

 

Partner / Projektni partnerji

Università di Trieste, Dip. di Scienze della Vita (Lead Partner), Prirodoslovni Muzej Slovenije, Ljubljana, Univerza na Primorskem -Università del Litorale  Koper/Capodistria, Università di Padova, Dip. di Biologia, Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG), Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale - VEGAL), Triglavski Narodni Park, Univerza v Novi Gorici

 

Progetto Strumenti interattivi per l’identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un’area transfrontaliera (SiiT): finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.© Copyright 2011 SiiT.
All rights reseverd.