Povabilo učiteljem

Učiteljice in učitelje osnovnih ter profesorice in profesorje srednjih šol vabimo k sodelovanju s pripravo primerov dobrih pedagoških praks ter kot mentorje učencem in dijakom pri projektnih ali raziskovalnih nalogah. Sodelujejo lahko učitelji in profesorji iz Slovenije in Italije.

V okviru projekta bomo zagotovili brezplačno izobraževanje o uporabi interaktivnih določevalnih ključev ter pomoč pri načrtovanju in izvedbi aktivnosti. Za učence in dijake lahko organiziramo brezplačne delavnice v Triglavskem narodnem parku, Alpskem botaničnem vrtu Julijana in Trnovskem gozdu. Učitelji in učenci/dijaki naj bi po delavnicah interaktivne določevalne ključe samostojno uporabljali pri svojem učnem procesu. V sodelovanju s šolami lahko pripravimo tudi določevalni ključ za rastline njihovega vrta ali bližnje učne poti.

Zadnji rok za prijavo učiteljev: april 2013

Sodelovanje v razvojno-raziskovalnem projektu SiiT obsega:

 1. Pripravo in oddajo vsaj enega primera dobre pedagoške prakse (glej Oddaja končnega poročila), iz katerega je razvidna didaktična vrednost aktivnosti (inovativnost, didaktične igre, medpredmetne povezave …), povezava z učnim načrtom in razvojno-raziskovalno delo učitelja. Učitelji, katerih učenci bodo sodelovali na natečaju, predstavijo svoje pedagoško delo ob pripravi projektne ali raziskovalne naloge.
 2. Predstavitev primera dobre pedagoške prakse ali pedagoškega dela ob izvajanju raziskovalne/projektne naloge na meddržavnem dogodku Sejem biotske pestrosti v Naravnem deželnem rezervatu doline Glinščice (Italija, občina Dolina) septembra 2014. Primeri dobre pedagoške prakse bodo objavljeni na spletni strani projekta SiiT.
 3. Konzultiranje s kontaktno osebo z namenom strokovnega izobraževanja, razvijanja, preverjanja in evalviranja primerov pedagoških praks na dogovorjeni način (seminar, delavnica na daljavo, osebno srečanje, razgovori na daljavo).
 4. Izpolnjen anketni vprašalnik za učitelje dostopen na strani www.siit.eu.

Vse učitelje, ki ste zainteresirani za sodelovanje vabimo, da čim prej oddate prijavnico »Prijatelji projekta SIIT«. V skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive bo vaše sodelovanje ovrednoteno s tremi točkami 20.c člen (8) za razvojno raziskovalno delo v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo.

Učitelji, ki ne bodo izpolnili vseh zgoraj naštetih pogojev, bodo pa sodelovali kot mentorji najmanj trem učencem ali dijakom, ki bodo za prispevek ali raziskovalno nalogo na natečaju “Spoznavanje biotske pestrosti z interaktivnimi vodniki (SiiT)” nagrajeni, lahko pridobijo potrdilo za eno točko v skladu z 20.a členom (1). Od učiteljev pričakujemo tudi, da izpolnijo anketni vprašalnik, ki je dostopen na strani www.siit.eu .

Mentorji, ki bodo z učenci pripravljeno projektno ali raziskovalno nalogo predstavili na meddržavnem dogodku Sejem biotske pestrosti v Naravnem deželnem rezervatu doline Glinščice (Italija, občina Dolina) septembra 2014 oziroma bo ta objavljena na spletni strani, so upravičeni do potrdila za dve točki v skladu z 20.b členom (5). Učitelje prosimo, da izpolnijo anketni vprašalnik, ki je dostopen na strani www.siit.eu.

Oddaja končnega poročila

Kratko končno poročilo o izvedenih aktivnostih naj bo oblikovano po spodaj opisanih točkah. Pri opisu načrtovanja in izvedbe vključite tudi koliko časa ste porabili za posamezne dejavnosti.

 1. Naslov
 2. Uvod
  2.1. Starostna stopnja

  2.2. Cilji (povežite s sklopi v učnem načrtu)

  2.3. Metode dela in predviden potek učne enote

  2.4. Material: uporabljeni interaktivni določevalni ključ, drugi pripomočki
 3. Opis izvedbe in poteka aktivnosti (minut/šolskih ur)
 4. Zaključki in evalvacija
 5. Priloge: delovni listi, končni izdelki učencev (projektne in raziskovalne naloge, plakati), fotografije, film ...

 

 

Zaželeno je, da povzetek napišete tudi v angleščini za objavo na angleški spletni strani projekta:

  1. Title
  2. Overview
   2.1.
   School level
   2.2.
   Aims
   2.3. Expected time

   2.4.
   Resources: Identification tool, other
  3. Scenario: Preparation and Performance
  4. Summarising the experience
  5. Supplements: Pictures and videos, students work, students’ statements …

 

 

Kontaktne osebe:

Za dodatne informacije se lahko obrnete na sodelavce v projektu SiiT, ki bodo na vprašanja z veseljem odgovorili ter vam priskočili na pomoč.

 

- Kristina Prosen (ZRSŠ): kristina.prosen@zrss.si, 051 410 044

- Irena Kodele Krašna (PMS): ikodele@pms-lj.si , 040-560-955

- Alenka Petrinjak (TNP): alenka.petrinjak@tnp.gov.si, 04-5780-235/245

 

Prijavnica Prijatelj projekta SIIT (Word, 100Kb)

Izpolnjeno prijavnico pošljite po klasični pošti na naslov:

Irena Kodele Krašna
Prirodoslovni muzej Slovenije
Pisarna projekta SiiT
Budanje 1j, 5271 Vipava
ali po elektronski pošti na naslov ikodele@pms-lj.si.

 

Partner / Projektni partnerji

Università di Trieste, Dip. di Scienze della Vita (Lead Partner), Prirodoslovni Muzej Slovenije, Ljubljana, Univerza na Primorskem -Università del Litorale  Koper/Capodistria, Università di Padova, Dip. di Biologia, Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG), Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale - VEGAL), Triglavski Narodni Park, Univerza v Novi Gorici

 

Progetto Strumenti interattivi per l’identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un’area transfrontaliera (SiiT): finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.© Copyright 2011 SiiT.
All rights reseverd.