Primeri dobre prakse

Lesnate izbranke Sežanskega botaničnega parka


Spoznavanje izbranih lesnatih rastlin v Sežanskem botaničnem parku
(6. in 7. razred OŠ Srečka Kosovela Sežana)

Preberite več >>

Prve pomladanske cvetice


Spoznavanje prvih pomladanskih cvetlic - delo z določevalnim ključem
(1. razred OŠ Elvire Vatovec Prade)

Preberite več >>

Raziskovanje sladkovodnih nevretenčarjev


Izdelava digitalnega dihotomnega določevalnega ključa za določanje sladkovodnih nevretenčarjev (makroinvertebratov)
(2. letnik gimnazije, Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina)

Preberite več >>

Raziskujem šolski arboretum


Raziskovanje šolskega arboretuma
(1.razred, OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika)

Preberite več >>

Delo z določevalnimi ključi za zimzelena drevesa in grme


Delo z določevalnim ključem za zimzelena drevesa in grme v okolici OŠ Elvire Vatovec Prade
(1 razred, OŠ Elvire Vatovec Prade)

Preberite več >>

Pagina 1 di 3

Partner / Projektni partnerji

Università di Trieste, Dip. di Scienze della Vita (Lead Partner), Prirodoslovni Muzej Slovenije, Ljubljana, Univerza na Primorskem -Università del Litorale  Koper/Capodistria, Università di Padova, Dip. di Biologia, Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG), Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale - VEGAL), Triglavski Narodni Park, Univerza v Novi Gorici

 

Progetto Strumenti interattivi per l’identificazione della biodiversità: un progetto educativo in un’area transfrontaliera (SiiT): finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.© Copyright 2011 SiiT.
All rights reseverd.